Alumni van de universiteit

Uit Tilburg Wiki

BalkTiu.jpg

Het woord alumni (mv/m, ev/m: alumnus, ev/vr: alumna, mv/vr: alumnae) is afkomstig uit het Latijn en betekent 'afgestudeerden'. Alle afgestudeerden met een diploma van de universiteit, maken automatisch en levenslang deel uit van het alumninetwerk van de alma mater (‘voedende moeder’): Tilburg University.

Afgestudeerden

Op 5 april 1933 studeerden de eerste drie studenten af: Chr. L.H. Truijen, P.P. van Berkum* en G.J. Frohn. Zij ontvingen alle drie een bul, mochten de titel doctorandus (drs.) dragen en waren vanaf dat moment alumnus. Intussen zijn er 84 jaar verstreken en telt de alumnipopulatie meer dan 65.000 oud-studenten. Dit aantal stijgt uiteraard ieder jaar, doordat er circa 2.000 masterdiploma’s en 1.500 bachelorsdiploma’s worden uitgereikt aan studenten, de nieuwbakken alumni.

Alumni.jpg

Alumninetwerk

Daarnaast rekent de universiteit ook haar promovendi tot alumni en kunnen ook hoogleraren en medewerkers die niet aan TiU hebben gestudeerd, toetreden (tegen betaling) tot de Vrienden van Cobbenhagen*, een netwerk van alumni. Naar verwachting zal in het 90e levensjaar van de universiteit de 2.500e promotie plaatsvinden. De samenstelling van de alumnipopulatie is steeds internationaler van karakter. In het wereldwijde Tilburg University alumninetwerk treffen we meer dan 124 verschillende nationaliteiten.

Cobbenhagenstichting

Alumni hebben vanaf het eerste begin een belangrijke rol gespeeld voor de Tilburgse universiteit. Founding father Cobbenhagen* stond in 1934 aan de wieg van TAEK*, de eerste vereniging van afgestudeerden. Deze vereniging schonk de universiteit onder meer het muurreliëf boven de binnentuin in het Cobbenhagengebouw. Het reliëf verbeeldt de parabel van de vijf wijze en vijf dwaze maagden wordt verbeeld – een toonbeeld van spaarzaamheid.

Belang Tot op de dag van vandaag zijn de alumni van groot belang voor TiU. Zij vormen een belangrijke link met de maatschappij en zijn de beste ambassadeurs die een kennisinstelling zich kan wensen. Niet zelden vormen ze rolmodellen voor de huidige studenten, of groeien ze uit tot adviseur, coach of mentor, of tot donateur van de universiteit.

Persoonlijke instellingen
Varianten
Handelingen