Zusters Dominicanessen

Uit Tilburg Wiki

In 1930 betrok de congregatie van de dominicanessen uit Neerbosch in Tilburg een nieuw klooster in de Dr. Nuijensstraat. Deze zusters legden zich voornamelijk toe op het kleuter- en lager onderwijs in de wijk Groeseind. Zij verlieten het gebouw halverwege de jaren tachtig, waarna het in gebruik was door een Oosterse kerkorganisatie. In 1999 werd het klooster gekocht door oud-wethouder Jan Timmermans, die het liet verbouwen tot wooneenheden. In 2001 namen hij en zijn echtgenote er hun intrek in.

Persoonlijke instellingen
Varianten
Handelingen