Simongebouw

Uit Tilburg Wiki

BalkTiu.jpg

Huisvesting van sociale faculteit

Een belangrijk deel van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) is sinds 2016 gehuisvest in het gerenoveerde Simongebouw. Dit gebouw ontleent zijn naam aan Herbert A. Simon (1916-2001), een Amerikaanse duizendpoot die in 1978 de Nobelprijs voor economie won. In de hal is op de muur een portret en een uitspraak van Simon te vinden: “One finds limits by pushing them”.

Veelzijdig sociaal wetenschapper

Herbert Simon verrichtte niet alleen op het gebied van de economie grensverleggend onderzoek, maar ook op tal van andere terreinen zoals psychologie, bedrijfskunde, politieke wetenschappen en toegepaste wiskunde. Simon was vooral geboeid door de manier waarop mensen beslissingen nemen. Hij ging uit van de volgende opvatting: “Een mens is, gezien als gedragssysteem, zeer eenvoudig. De schijnbare complexiteit van zijn gedrag in de tijd is grotendeels een weerspiegeling van de complexiteit van de omgeving waarin hij zich bevindt.” Simon geldt ook als een pionier op het terrein van computersimulatie. Hij trachtte onder meer om een ‘algemene probleemoplosser’ te ontwerpen maar liep vast op de grenzen van wat (indertijd) mogelijk was.

Landbouwhuis

Het Simongebouw is in 1969 neergezet als ontwerp van architect Jos. Bedaux*. De eerste gebruikers waren ambtenaren van het ministerie van Landbouw. Het werd toen aangeduid als het ‘Landbouwhuis’. Aan de oorspronkelijke functie herinnert nog het kunstwerk van Niel Steenbergen dat voor het gebouw is geplaatst. In de collegezaal op de begane grond bevindt zich een muurreliëf met eveneens een agrarisch thema, van de hand van Luc van Hoek. Van dezelfde kunstenaar werd in het najaar een beeld tegen de buitengevel bevestigd, dat eerder een plaats had tegen het gebouw van de toenmalige Kamer van Koophandel aan het Reitseplein.

Persoonlijke instellingen
Varianten
Handelingen