Sacramentskerk

Uit Tilburg Wiki

De kerk van het Allerheiligste Sacrament, zoals de officiële naam luidt, werd in 1933 aan de Ringbaan-Oost voltooid naar een ontwerp van de Eindhovense architect Martinus van Beek, die tevens de aangrenzende pastorie tekende.

Het gebedshuis kent een bewogen historie. Zo werd het door granaatinslagen ernstig vernield in 1944 en verloor het zijn torenkruis. In 1946 volgde het herstel. In 1992 werd de toren van zijn gammele spits ontdaan. Ook qua interieur waren er perikelen. Rond 1939 vervaardigde de bekende kunstenaar Charles Eijck enkele engelenbeelden voor het priesterkoor, die door de toenmalige pastoor werden afgekeurd en verwijderd.

In 1998 werd de kerk aan de eredienst onttrokken en gesloten. Sindsdien staat het gebouw op de nominatie om gesloopt te worden. Hiertegen is veel weerstand, maar omdat er geen sprake is van een monumentale status is er nog altijd een onzekere toekomst.

De kerk is volgens velen beeldbepalend en heeft interessante interieurelementen, zoals beelden van Frans Mandos en glas-in-loodramen van Jan Dijker. Van Beek ontwierp met compagnon F. Vervest ook het Sint Lidwinaklooster.

Uitsnede Charles Eyck beelden Sacramentskerk.JPG

Op 27 juli 2017 stond er een groot artikel in het Brabants Dagblad met de kop: 'Sloop Sacramantskerk nabij, erfgoed veilig gesteld'. Ook digitaal in BD.nl werd er aandacht aan besteed.

Externe link

Sacramentskerk op TilburgopdeKaart.nl

Persoonlijke instellingen
Varianten
Handelingen