Kapelaan Antonius Mooren

Uit Tilburg Wiki

Kapelaan Antonius Mooren
KapMooren.bmp


Kapelaan Mooren is geboren te Oeffelt in 1881. Hij is priester gewijd in1908, werd kapelaan te Schayk en daarna, op 15 oktober 1915, te Udenhout. Op 3 april 1923 volgde de overplaatsing naar Strijp (Eindhoven), waar hij was belast met de oprichting van de parochie H.-Theresia. Zijn plaats in Udenhout bleef bijna 3 maanden vacant wegens gebrek aan priesters.

Pastoor Mooren ging in 1947 met emeritaat. Zijn levenswandel staat uitvoerig beschreven in het boek "Een regen van rozen, Theresiakerk 75 jaar, de geschiedenis van een Strijpse parochiekerk".

Na zijn benoeming in Udenhout raakte kapelaan Mooren meteen betrokken bij de boerenstand, de te bouwen melkfabriek en ook bij de land- en tuinbouw. Al op 16 december 1915 werd hij adviseur van de Vereniging St.-Jan tot bevordering van de tuinbouw en in het bijzonder de fruitteelt. Die dag had de bisschop de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Op 23 november 2016 werd de kapelaan adviseur van de Vereniging van Veld- en Tuinarbeiders St.-Patricius. Op 13 mei 1917 volgde de plechtige inzegening van de nieuwe stoomzuivelfabriek. Pastoor Van Eijl noteerde die dag in zijn dagboek: De kapitale fabriek is er na lange voorbereiding tot stand gekomen door de eendrachtige samenwerking der leden van onze Christelijke Boerenbond, in het bijzonder door burgemeester Van Heeswijk en adviseur kapelaan Mooren. Overigens verrichtte de pastoor de openingshandeling door met een krukbeweging de machines in werking te brengen. Overigens is vermeldenswaardig dat bij een uitbraak van mond-en-klauwzeer in het voorjaar van 1920 ook kapelaan Mooren door deze ziekte besmet raakte.

Persoonlijke instellingen
Varianten
Handelingen