Episcopaat

Uit Tilburg Wiki

BalkTiu.jpg

De term episcopaat komt uit het Grieks (episcopos = opzichter, bisschop) en wordt gebruikt voor de gezamenlijke bisschoppen, bijvoorbeeld van een kerkprovincie als Nederland. Tilburg University is statutair een katholieke universiteit; dit betekent onder meer dat de Nederlandse bisschoppenconferentie, het episcopaat dus, de leden van het Stichtingsbestuur benoemt en ontslaat, en dat statutenwijzigingen de goedkeuring van deze conferentie nodig hebben.

Persoonlijke instellingen
Varianten
Handelingen