De Regenboogstraat (Tilburg)

Uit Tilburg Wiki

Stadsdeel: Oud Zuid
Wijknaam: Hagelkruis
Datum besluit: B & W 2 november 1950
Jaar: 1950De straat, lopende vanaf het Watertorenplein bij de Watertorenstraat, in zuidelijke richting tot de Bredaseweg tegenover de Diepenstraat.


Deregenboogstraat.jpg


[Copyright foto: www.elsfranken.nl (2008)]


Herkomst

071915.jpg


De Regenboog aan de > Bredaseweg in 1935.Daniël Franciscus Bierens werd geboren te Tilburg op 19 december 1840. Hij was meesterknecht en lakenverver bij de firma de Wed. J.M. Roozendaal, een ververij in Tilburg. Hij was een van degenen die in 1887 werd gehoord door de Parlementaire Enquétecommissie naar de gezondheid en veiligheid van de arbeiders in de fabrieken (> Goeman Borgesiusstraat). Op 1 januari 1891 werd door de gebroeders Henricus Dionysius (geb. Tilburg 9 oktober 1833) en Augustinus Hubertus Vincentius Janssen (geb. Tilburg 31 juli 1842, overleden Bad-Ems 1 augustus 1910), kooplieden, en genoemde Bierens, de firma Janssen en Bierens opgericht, eene vennootschap, ten doel hebbende de uitoefening eener wollen en katoenen goederenververij.

Later werd deze firma Stoomververij en Chemische Wasserij De Regenboog genoemd. De gebroeders Janssen leverden het kapitaal van de onderneming, terwijl Bierens voor zijn vakkennis in het bedrijf kwam. Daniel Bierens overleed te Tilburg op 2 april 1900. Vervolgens kwamen in de firma Adolf Maria Joseph Antonius Janssen (geb. Tilburg 25 april 1873), zoon van Henricus, en Josephus Franciscus Maria Janssen (geb. Tilburg 31 oktober 1872, overl. aldaar 9 december 1945), zoon van Augustinus. Deze laatste werd weer opgevolgd door zijn zoon Johan (Han) Fr.Ch.M. Janssen (overl. Waalwijk 16 september 1979). Op 1 januari 1961 fuseerde De Regenboog met Palthe in Almelo. In 1996 sloot het bedrijf zijn poorten. Eind 1999 werd begonnen met de bouw van woningen op het terrein. Ook kwam er een park (> Regenboogpark).

Deze straat maakte van 1901 tot 1930 deel uit van de Beukenstraat en vervolgens tot 1950 van het Watertorenplein.


Bron: Ronald Peeters, De straten van Tilburg (1987) / Rob van Putten.

Persoonlijke instellingen
Varianten
Handelingen