Burgemeester van Dooren

Uit Tilburg Wiki

MARTINUS CORNELIS VAN DOOREN (27-05-1809 - 15-06-1811)
<beeldbank>4108</beeldbank> <beeldbank>64</beeldbank>
Op 17 april 1809 brengt koning Lodewijk Napoleon een bezoek aan Tilburg en logeert bij die gelegenheid op het kasteeltje van Martinus Cornelis van Dooren aan de Nieuwendijk. Martinus van Dooren is te Tilburg op 18 februari 1756 gedoopt als zoon van Cornelis van Dooren en Johanna Margaretha van Son. Op 19 mei 1783 trouwt hij met Adriana Josepha Dams. In 1783 richt Martinus, samen met zijn zwager Gerardus Gommarus Dams, de firma M.C. van Dooren & Co. op aan de Nieuwendijk tegenover de fabriek van Pieter Vreede. Hier stond ook het kasteeltje dat in 1730 was gebouwd door de Leidse lakenkoopman en drappenier Michiel van Bommel. In 1786 koopt Cornelis Verbunt het kasteeltje die het in 1800 voor 12.750 gulden verkoopt aan Martinus van Dooren. Van Dooren bouwt in 1798 een windvolmolen aan de Leij en introduceert in 1809 een door paardekracht aangedreven mechanische spinmachine. Koning Lodewijk Napoleon was blijkbaar zo onder de indruk van de wollenstoffennijverheid dat hij op 18 april 1809 stadsrechten aan Tilburg verstrekte. Bovendien bepaalde hij op 4 mei 1809 bij Koninklijk Besluit dat de regering van de stad, tot aan de reorganisatie van de gemeentebesturen, zou bestaan uit één burgemeester en twee wethouders. Hij benoemde zijn gastheer Martinus Cornelis van Dooren tot burgemeester en Adriaan van Gils en Mr. J.F.J. Baesten tot wethouders. Op 27 mei 1809 wordt Martinus van Dooren als burgemeester beëdigd. (Na de Franse inlijving in 1810 maire genoemd). Van Dooren oefent deze functie tot aan zijn dood op 15 juni 1811 uit, waarna het burgemeesterschap tijdelijk door zijn zwager Gereradus Gommerus Dams wordt waargenomen. Op 15 november 1811 wordt door de Franse keizer diens broer Willebrord Dams tot maire van Tilburg benoemd. Het bedrijf van Dooren & Dams wordt na de dood van Martinus van Dooren door zijn familie voortgezet.

Persoonlijke instellingen
Varianten
Handelingen