Bosman, Hans

Uit Tilburg Wiki

Rector magnificus

Hendrikus Wilhelmus Johannes (Hans) Bosman (1922-1998) is rector magnificus in 1964-1965. Bosman studeert economie in zijn geboorteplaats Rotterdam waar hij in 1958 promoveert op een proefschrift over de Wet toezicht kredietwezen. Tot 1954, wanneer hij in dienst treedt van de Tilburgse hogeschool, werkt hij als monetair deskundige bij het ministerie van Financiën en het Centraal Planbureau (CPB). Op uitdrukkelijk verzoek van hoogleraar Jan Tinbergen, voorzitter van het CPB, blijft hij daar nog een jaar in deeltijd werken, maar zijn toekomst ligt in Tilburg, waar hij in 1959 hoogleraar Geld-, krediet- en bankwezen wordt. Deze functie zal hij tot aan zijn emeritaat in 1988 vervullen.

Autoriteit op monetair gebied

Bosman heeft talloze publicaties op zijn naam staan en begeleidt 23 promovendi succesvol naar hun dissertatie. In de nationale en internationale monetaire wereld geldt hij als een autoriteit. Hij is onder meer secretaris-generaal geweest van SUERF, het Europees netwerk van bankiers en wetenschappers. Hij sluit zijn carrière af met een college over de activiteiten en vooruitzichten van het Internationale Monetaire Fonds.

Maatschappelijke functies

Bosman is tevens adviseur of bestuurder in vele maatschappelijke functies. Zo was hij in de jaren tachtig voorzitter en naamgever van een commissie die de provincie Noord-Brabant adviseerde over een nieuw economisch elan. Bij zijn afscheid in 1988 krijgt hij voor zijn verdiensten de Provinciepenning uitgereikt. Bosman bekleedde ook een aantal commissariaten, was lid van het stichtingsbestuur van de Katholieke Universiteit Nijmegen en van de Vlaams-Nederlandse culturele stichting ‘Ons Erfdeel’. Als lid van de Katholieke Volkspartij (KVP) schrijft hij van 1968 tot 1970 mee aan het rapport ‘Het Conflict in het Midden-Oosten’. Bosman is vele jaren Kroonlid geweest van de Sociaal Economische Raad.

Persoonlijke instellingen
Varianten
Handelingen