Boomstraat (Tilburg)

Uit Tilburg Wiki

Stadsdeel: Centrum
Wijknaam: Centrum
Datum besluit: B & W 16 november 1967
Jaar: 1900De straat, lopende vanaf de Noordhoekring, tegenover de Korte Schijfstraat, noordwestwaarts, tot de Beukenstraat tegenover het Vervoercentrum.


Boomstraat.jpg


[Copyright foto: www.elsfranken.nl (2008)]


Herkomst

15781.jpg


De Boomstraat in 1962.


Maakt deel uit van de in 1900 benaamde stratengroep Boom, Eik, Elzen, Beuken en Linden. Als landweg moet de Boomstraat van hoge ouderdom zijn. Op de kaart van D. Zijnen uit 1760 zien we op het snijpunt van de Boom- en de Elzenstraat de plaatsaanduiding Hagelkruis (> Hagelkruisplein/straat). De Boomstraat heet ten oosten daarvan de Schijfstraat en ten westen De Vlasstraat, die toen aansloot op de tegenwoordige Bokhamerstraat. De 'Vlasstraet' wordt reeds in 1390 vermeld. In 1900 loopt de Boomstraat Van de Lange Schijfstraat tegenover de Korte Schijfstraat langs den molen over den spoorweg Tilburg-Turnhout tot den spoorweg naar Breda.

Het gedeelte ten westen van de Elzenstraat heette tussen 1950 en 1968 Laurierstraat.


Bron: Ronald Peeters, De straten van Tilburg (1987) / Rob van Putten

Persoonlijke instellingen
Varianten
Handelingen